På rov i be­de­ne

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

Vær­ter­ne Tho­mas Her­man og Ma­rie Hertz er på Ama­ger, hvor om­rå­dets be­bo­e­re fra bo­lig­blok­ke­ne de­ler ha­ve med hjem­lø­se fra in­sti­tu­tio­nen Sund­holm. Her får de to vær­ter lov til at gå på rov i be­de­ne, Tho­mas læ­rer at byg­ge et selvvan­den­de bed og sør­ger for mid­dag med høst fra ha­ven og svi­ne­ko­te­let­ter til­be­redt over bål. Dyrk, høst, spis DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.