Hjælp til Hil­le­rød

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

I den­ne uge be­sø­ger pro­gram­met Hil­le­rød. Pro­gram­mets vært, Met­te Bluh­me Rieck, ta­ger rundt i by­en og får blandt an­det for­tæl­lin­gen om, hvor­dan det med hjælp fra bryg­ger J. C. Ja­cob­sen lyk­ke­des at genop­byg­ge Fre­de­riks­borg Slot eft er en øde­læg­gen­de brand i 1859. Hun får og­så en helt usæd­van­lig mu­si­kop­le­vel­se i et tid­li­ge­re van­d­re­ser­voir. Guld i køb­stæ­der­ne DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.