STJERNE- SKÆN­DE­RI ’’

BT - - SPORTEN - ME­NINGS­UD­VEKS­LING Mads Kind­berg Ni­el­sen Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk lavg@ sporten. dk Vin­cen­zo Ni­ba­li

Eft er mit sty rt tro­e­de jeg, det var Froo­mes skyld, men så kom han hen til mig, og vi fi k snak­ket om tin­ge­ne. Jeg und­skyld­te over for ham

Det vak­te op­sigt, da Chris Froo­me par­ke­re­de sin cy­kel for­an Asta­nas hold­bus og gik op i den. Nor­malt iler ryt­ter­ne tilbage til de­res eg­ne hold­bus­ser, men Team Sky- ryt­te­ren vil­le ud­veks­le et par ord med Vin­cen­zo Ni­ba­li, der kort for­in­den og let­te­re for­slå­et var vak­let op i bus­sen.

Da Chris Froo­me kom ud af Asta­nas bus, skynd­te han sig væk uden at sva­re på pres­sens spørgs­mål, men snak­ken hand­le­de om det styrt, der send­te blandt an­dre Ni­ba­li og den gu­le trø­je, To­ny Martin, i as­fal­ten. Bri­ten øn­ske­de at opkla­re for­vir­rin­gen om, at det var Chris Froo­mes skyld, at styr­tet ske­te.

» Der var no­get for­vir­ring over, hvem der for­år­sa­ge­de styr­tet, og det vil­le jeg ger­ne li­ge ha­ve opkla­ret med Asta­na og Vin­cen­zo Ni­ba­li. ( Det var i hvert fald ik­ke mig!), « skrev Froo­me eft er­føl­gen­de på Twit­ter.

Vin­cen­zo Ni­ba­li gav eft er mø­det med Froo­me sin ver­sion af, hvad der ske­te i for­bin­del­se med styr­tet.

» Eft er mit styrt tro­e­de jeg, det var Froo­mes skyld, men så kom han hen til mig, og vi fi k snak­ket om tin­ge­ne. Jeg und­skyld­te over for ham, « lød det fra sid­ste års vin­der af Tour de Fran­ce.

Fle­re mø­der

Det var ik­ke kun Chris Froo­me og Vin­cen­zo Ni­ba­li, der ud­veks­le­de ord om styr­tet.

Team Sky­bos­sen Da­ve B r a i l s f o r d gik li­ge­som Froo­me over til Asta­nas hold­bus. Bri­ten vil­le ta­le med Asta­nad i r e k t ø r e n G i u s e p p e M a r t i n e l l i , og Brails­ford trak ita­li­e­ne­ren til si­de. De to gik om bag bus­sen, hvor de stod på to­mands­hånd. Eft er at ha­ve talt sam­men i et mi­nuts tid gav Brails­ford hån­den til den 60- åri­ge ita­li­e­ner.

Brails­ford lun­te­de hur­tigt væk fra jour­na­li­ster­nes dik­ta­fo­ner og ka­me­ral­in­ser, og Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li vil­le hel­ler ik­ke for­kla­re, hvad de­res lil­le mø­de gik ud på.

Mar­ti­nel­li vil­le til gen­gæld ger­ne ud­dy­be den lil­le dis­kus­sion mel­lem de to hold­kap­ta­j­ner.

» Froo­me og Ni­ba­li hav­de en ro­lig sam­ta­le om styr­tet. Eft er at ha­ve set tv- bil­le­der­ne stod det klart, at det ik­ke var Froo­mes skyld. Der­for sag­de Vin­cen­zo und­skyld, « sag­de Mar­ti­nel­li til BT.

Ni­ba­li på­drog sig ska­der på høj­re bag­lår. Her var cy­kel­s­hort­ste­ne re­vet op. Ita­li­e­ne­ren hav­de og­så ondt i skul­de­ren, men stil­ler til start igen i dag.

Chris Froo­me var in­de i Asta­nas bus for at ren­se luf­ten med Ni­ba­li ( lil­le fo­to). Fo­to:

Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.