MIT LIVS VÆR

En cy­kel­ryt­ters vær­ste ma­re­ridt er at styr­te, men desvær­re sker det for al­le ryt­te­re i fel­tet før el­ler si­den. Her for­tæl­ler ot­te ryt­te­re om de­res vær­ste styrt i kar­ri­e­ren

BT - - SPORTEN - AV FOR PO­K­KER ni­el@ sporten. dk, lbj@ sporten. dk lavg@ sporten. dk og

Mads Kind­berg Ni­el­sen, Las­se Vø­ge og Lars B. Jør­gen­sen Hud­af­skrab­nin­ger, bræk­ke­de lem­mer og åb­ne sår. Al­le cy­kel­ryt­te­re i det­te års Tour de Fran­ce vil kun­ne be­ret­te om et grimt styrt, som de har mær­ket kon­se­kven­sen af på egen krop i lø­bet af kar­ri­e­ren.

Du skal kun­ne tå­le lidt af hvert, hvis dit ar­bej­de er at kø­re på cy­kel, og 2015- ud­ga­ven af Tour de Fran­ce har end­nu en gang be­vist, at styrt er uund­gå­e­li­ge. Og slem­me føl­ge­ska­der li­ge­så.

BT har bedt ot­te til­fæl­digt ud­valg­te ryt­te­re i Tour de Fran­ce- fel­tet for­tæl­le hi­sto­ri­en om de­res vær­ste styrt i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.