Adam Ya­tes

BT - - SPORTEN -

( Ori­ca- Gre­e­ned­ge, 22 år)

» JEG HAR HAFT

ret man­ge styrt. Et af de vir­ke­lig grim­me var, da jeg styr­te­de i Tour de RAS ( irsk eta­pe­løb, red.). Jeg styr­te­de i høj fart, slog mit knæ ved me­ni­sken og fik et rig­tigt dybt sår. Jeg kun­ne ik­ke gå i et godt styk­ke tid ef­ter, og man kan sta­dig se ar­ret me­get ty­de­ligt. Mit ar på ha­gen er fra et styrt i Tir­reno- Adri­a­ti­co, hvor jeg ram­te med ho­ve­d­et først. Jeg har og­så bræk­ket min fin­ger i Ba­sker­lan­det Rundt, hvor jeg og­så fik skram­mer i ho­ve­d­et. Det ly­der som om jeg ta­ger man­ge ri­si­ci, men jeg for­sø­ger fak­tisk det mod­sat­te. Pro­ble­met er, at der al­tid er en el­ler an­den, der styr­ter li­ge for­an dig og ta­ger dig med ned. Det kan man ik­ke gø­re no­get ved. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.