Ni­co­las Ro­che

BT - - SPORTEN -

( Team Sky, 31 år) » MIT VÆR­STE STYRT hu­sker jeg alt for ty­de­ligt. Det var i lø­bet Critéri­um du Daup­hiné i 2011 på en ned­kør­sel på den sid­ste del af en eta­pe, som jeg ut­ro­ligt nok fuld­før­te. Mi­ne hæn­der gled på sty­ret, og jeg røg ud over cyk­len med om­kring 80 ki­lo­me­ter i ti­men. Det me­ste af hu­den blev re­vet af om­kring mi­ne ri­b­ben, og selv­om jeg ik­ke bræk­ke­de nog­le knog­ler, hav­de jeg utal­li­ge sår på kin­den, bry­stet og mit ene lår. Det var helt vildt.

Ved som­me­rens Tour de Fran­ce det år var jeg vir­ke­lig nervøs. Når du op­le­ver så vold­somt et styrt, kan det godt hæm­me dig men­talt i no­get tid. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.