Lieuwe We­stra

BT - - SPORTEN -

( Asta­na, 32 år) » DET VÆR­STE STYRT i min kar­ri­e­re fandt sted i Cri­te­ri­um du Daup­hiné for et par år si­den. Jeg hav­de med­vind på en af ned­kørs­ler­ne, og jeg fik sinds­sygt me­get fart på cyk­len. Jeg tror, at jeg lå på om­kring 80- 90 ki­lo­me­ter i ti­men, da min hånd smut­te­de på sty­ret. Jeg mi­ste­de kon­trol­len over cyk­len og styr­te­de. Hel­dig­vis slap jeg med et bræk­ket kra­ve­ben. Det kun­ne væ­re gå­et me­get me­get vær­re. Styr­tet var helt og al­de­les min egen fejl, og jeg var og­så den ene­ste, der styr­te­de. Så jeg kun­ne ik­ke en­gang skæl­de no­gen ud. Men hey, så­dan er cykling. In­di­mel­lem så styr­ter man. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.