Martin El­mi­ger

BT - - SPORTEN -

( IAM Cycling, 36 år) » MIT VÆR­STE STYRT var helt klart, da jeg væl­te­de ved ver­dens­mester­ska­ber­ne i Fi­ren­ze i sep­tem­ber 2011. Vej­en var glat, og da jeg på et tids­punkt brem­se­de en smu­le, gled cyk­len un­der mig, mens jeg sta­dig kør­te vir­ke­lig stærkt. Jeg ku­re­de ind i bar­ri­e­ren i vej­kan­ten med høj fart, hvil­ket gjor­de sinds­sygt ondt. Jeg fik en mas­se sår overalt på krop­pen, og så bræk­ke­de jeg mit kra­ve­ben ved styr­tet. Og som om det ik­ke var nok, så tog jeg og­så 15- 20 ryt­te­re med i styr­tet. Jeg tæn­ker sta­dig på styr­tet af og til. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.