Ko­en de Kort

BT - - SPORTEN -

( Team Gi­ant Alpe­cin, 32 år)

» JEG HAR BRÆK­KET

mit kra­ve­ben to gan­ge og har ge­ne­relt haft et par vir­ke­lig slem­me styrt, men det vær­ste, jeg kan hu­ske, var da jeg væl­te­de i E3- Ha­rel­be­ke for tre år si­den. Egent­lig var jeg vildt godt kø­ren­de og i god form, men jeg styr­te­de så ned ad bak­ke. Der lå en smu­le grus på vej­en, og cyk­len smut­te­de un­der mig. Jeg ku­re­de hen ad vej­en på min høj­re si­de i fle­re se­kun­der og fik re­vet en del hud af. Det så vir­ke­lig ik­ke godt ud. Det tog over en må­ned, før min krop var no­gen­lun­de sig selv igen. I fle­re da­ge ef­ter styr­tet kun­ne jeg ik­ke hol­de ud at væ­re ude af sen­gen i me­re end fem mi­nut­ter, så måt­te jeg ned at lig­ge igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.