Wou­ter Po­els

BT - - SPORTEN -

( Team Sky, 27 år) » HER I TOU­REN for tre år si­den var jeg ude for et hor­ri­belt styrt. På vej ned af en ned­kør­sel styr­te­de ryt­ter­ne for­an mig, og jeg hav­de in­gen chan­ce for at re­a­ge­re. Da jeg indså, at jeg skul­le styr­te, luk­ke­de jeg ba­re øj­ne­ne og tænk­te ’ lad det nu ik­ke væ­re slemt’. Men det var slemt. Jeg lå på den in­ten­si­ve af­de­ling på ho­spi­ta­let i tre uger. Jeg bræk­ke­de tre ri­b­ben. Jeg fik rif­ter på min ny­re og min milt, og den var og­så gal med mi­ne lun­ger. Det var vir­ke­lig, vir­ke­lig al­vor­ligt. Jeg var først tilbage på cyk­len igen seks må­ne­der se­ne­re. Men nu er jeg her hel­dig­vis igen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.