JJ van Rens­burg

BT - - SPORTEN -

( MTN- Qhu­be­ka, 27 år) » MIT VÆR­STE STYRT ske­te, da jeg var ju­ni­or. I lø­bet Clas­sic des Al­pes var jeg på jagt ef­ter Si­mon Spilak, der i dag kø­rer for Lam­pre. På ned­kørs­len ned mod mål­stre­gen pres­se­de jeg ci­tro­nen lidt for me­get, og i en af kur­ver­ne røg jeg af cyk­len. Hel­dig­vis faldt jeg af til ven­stre si­de og ram­te ind i klip­pe­væg­gen. Var jeg rø­get af til høj­re, var jeg fal­det ud over bjergskræn­ten. Min cy­kel smadre­de ind i bjer­get og bræk­ke­de på mid­ten. Ut­ro­ligt nok ske­te der ik­ke no­get med mig - kun med cyk­len. Men det er al­li­ge­vel mit vær­ste styrt - ind­til vi­de­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.