Mat­hi­as Frank

BT - - SPORTEN -

( BMC Ra­cing Team, 28 år) » MIT STYRT I Tou­ren sid­ste år var helt sik­kert det vær­ste, jeg har prø­vet. I hvert fald i for­hold til smer­ten ef­ter­føl­gen­de. Sel­ve styr­tet så nok ik­ke så vildt ud for til­sku­er­ne. Det ske­te på de sid­ste ki­lo­me­ter af sy­ven­de eta­pe. Ryt­te­ren for­an mig trå­d­te ved en fejl ud af sin pe­dal og slin­gre­de ind i mit for­hjul. Jeg kun­ne ik­ke nå at ret­te op, og så lan­de­de jeg på min ven­stre si­de. Jeg kæm­pe­de mig i mål, men da jeg blev un­der­søgt bag­ef­ter, vi­ste det sig, at jeg hav­de brud på lår­bensk­nog­len og min hof­te. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.