MAN

Pla­ner om at indstil­le kar­ri­e­ren. 18. Grand Slam- ti­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLÅ BOG FE­DE­RERS RE­KOR­DER

NAVN: FØDT: PRI­VAT: FLEST GRAND SLAM- SE­MI­FI­NA­LER I HER­RE­SING­LE:

1. Ro­ger Fe­de­rer ( 37) 2. Jim­my Con­nors ( 31) 3. Ivan Lendl ( 28) 4. Novak Djoko­vic ( 27) 5. An­dré Agas­si ( 26)

FLEST VUND­NE GRAND SLAM- TIT­LER I HER­RE­SING­LE:

1. Ro­ger Fe­de­rer ( 17) 2. Pe­te Sam­pras og Ra­fa­el Na­dal ( 14) 4. Roy Emer­son ( 12) 5. Rod La­ver ( 11)

FLEST VUND­NE WIM­B­LEDON- TIT­LER I HER­RE­SING­LE

1. Ro­ger Fe­de­rer, Pe­te Sam­pras og Wil­li­am Rens­haw – hver 7 tit­ler 4. Björn Borg og Lawren­ce Do­her­ty – hver 5 tit­ler Ro­ger Fe­de­rer 8. au­gust 1981 i Ba­sel i Schweiz ( 33 år)

gift med Mirza og far til tvillinge- døtre­ne Char­le­ne Ri­va og Myla Ro­se ( født 23. juli 2009) samt tvillinge- søn­ner­ne Leo og Len­ny ( født 6. maj 2014)

AK­TU­EL PLACERING PÅ VERDENSRAMGLISTE:

num­mer to ( har tid­li­ge­re lig­get 302 uger på før­ste­plad­sen – flest af al­le no­gen­sin­de)

AN­TAL TIT­LER PÅ ATP TOU­REN SI­DEN PROF- DE­BU­TEN I 1998:

86 ( her­af 17 Grand Slam- tit­ler – flest af al­le no­gen­sin­de)

1.035/ 233

VUND­NE/ TAB­TE KAM­PE I ALT: VUND­NE PEN­GE­PRÆ­MI­ER PÅ ATP TOU­REN ( 1998- NU):

90.936.295 dol­lar ( flest af al­le no­gen­sin­de)

Ro­ger Fe­de­rer er en yderst po­pu­lær her­re på Wim­b­ledo­nan­læg­get, hvor han har fejret så man­ge tri­um­fer, si­den han brød gen­nem lyd­mu­ren med sin sejr over Pe­te Sam­pras i 2002. I dag må han dog af­fin­de sig med at stå i skyg­gen af hjem­me­ba­ne­fa­vo­ritt­ten An­dy Mur­ray, når han spil­ler se­mi­fi­na­le på Cen­tre Court.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.