’ Der er nog­le, de Uro­en ul­mer i FCM. Mester­klub­ben måt­te i går de­men­te­re hi­stor ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EF­TER­DØN­NIN­GER Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ ber­ling­s­ke. dk Ras­mus An­ker­sen

Skæl­vet eft er Glen Rid­ders­holms over­ra­sken­de op­si­gel­se for snart tre uger si­den fort­sæt­ter med at ryste FC Midtjylland.

Mester­klub­ben måt­te i går off en­ligt af­vi­se, at to me­d­ar­bej­de­re om­kring su­per­liga­hol­det, her­un­der vi­ka­ri­en­de første­hold­stræ­ner, Lars Fri­is, hav­de sagt op. En hi­sto­rie, der end­nu en­gang bi­dra­ger

Der er ik­ke ind­gi­vet en ene­ste op­si­gel­se. Der er åben­bart nog­le i kulis­sen, der øn­sker at ska­de FC Midtjylland, men ik­ke in­ter­nt. In­ter­nt er der mas­ser op­ti­mis­me og mod på frem­ti­den

til ryg­ter­ne om mas­siv util­freds­hed med le­del­sen i FC Midtjylland og i sær­de­les­hed sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in.

De­men­ti

Bet­sy­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen in­drøm­mer over for BT, at der er uro i Midtjylland.

» Så læn­ge, der ik­ke er af­kla­ring på, hvem der er ny ch­eft ræ­ner, vil der al­tid væ­re usik­ker­hed, og folk vil over­ve­je de­res frem­tid. Så­dan er det, og så­dan vil det væ­re i en hvil­ken som helst an­den or­ga­ni­sa­tion. Men det er og­så det, « si­ger han og til­fø­jer:

» Der er ik­ke ind­gi­vet en ene­ste op­si­gel­se. Der er åben­bart nog­le i kulis­sen, der øn­sker at ska­de FC Midtjylland, men ik­ke in­ter­nt. In­ter­nt er der mas­ser op­ti­mis­me og mod på frem­ti­den. «

I det de­men­ti, der er off ent­lig­gjort på FC Midtjyl­lands hjem­mesi­de, be­kræft er Lars Fri­is, at han går med tan­ker

Glen Rid­ders­holms af­gang skab­te uro i mester­klub­ben, er­ken­der be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen ( th). Til ven­stre sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph/ Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.