Randers sik­kert vi­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Musta­fa Ami­ni sco­rer til 1- 0. Fo­to: Claus Fi­sker

EU­RO­PA LEAGUE, kval. Mål: 1- 0 Ami­ni ( 42.), 2- 0 Ba­bay­an ( 72.), 3- 0 Is­hak ( 90.)

Sam­men­lagt 4- 0 til RFC

ragua, er født i Au­stra­li­en, var mand for 1- 0- scor­in­gen, da han på im­po­ne­ren­de vis tryl­le­de sig gen­nem Sant Juli­as for­svar og køligt lag­de bol­den op i hjør­net. En de­tal­je, der pe­ger i ret­ning af, at Su­per­liga­en kan ha­ve en ny pro­fi l på vej i skik­kel­se af den cen­tra­le midt­ba­ne­spil­ler, der kom­mer fra et op­hold i den ty­ske stor­klub Borus­sia Dort­mund

Randers’ an­den scor­ing stod Ed­gar Ba­bay­an bag. Dansk/ ar­me­ne­ren, der har spil­let i Randers FC he­le sit liv, blev skift et ind eft er en ti­mes spil, og blot ti mi­nut­ter se­ne­re knal­de­de han et fris­park di­rek­te i kas­sen.

Den sid­ste scor­ing blev sat ind få se­kun­der før slut­fl øjtet, da den ny­kå­re­de sven­ske U21- Eu­ro­pa­me­ster Mi­ka­el Is­hak tril­le­de bol­den over stre­gen.

Me­re fi k Randers ik­ke ud af en kamp, de bur­de ha­ve vun­det stør­re. Chan­cer­ne var og­så til det, men præ­ci­sion og kon­cen­tra­tion var me­re en som­mer- end en Eu­ro­pa League- kamp vær­dig. Hel­dig­vis får Randers end­nu en chan­ce for at im­po­ne­re i næ­ste kva­li­fi ka­tions­run­de.

srkr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.