... og Brøndby fug­l­te trop

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EU­RO­PA LEAGUE, kval. Jo­han El­man­der igen kom på tav­len. I 9- 0- mas­sa­kren på hjem­me­ba­ne hav­de den lang­lem­me­de sven­sker sco­ret tre gan­ge - og eft er 49 mi­nut­ter fø­je­de han end­nu et kryds til scor­ings­li­sten.

Kort eft er blev det og­så til 2- 0, da El­ba­san Rashani ud­nyt­te­de lidt klump­spil eft er en død­bold. Der­med si­ger hans sta­ti­stik mod Ju­ve­nes/ Do­ga­na fra San Marino nu tre mål i to kam­pe, og den drib­lestær­ke nord­mand ser ge­ne­relt no­get me­re fl yven­de ud end i sid­ste sæ­son, hvor præ­sta­tio­ner­ne var no­get ujæv­ne.

Rashani har al­le­re­de nu sco­ret fl ere mål i den­ne sæ­son end i he­le sid­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.