Thor­b­jørn Ole­sen i front i Skot­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUPERSTART Emil Broo Holm em­ho@ sporten. dk Fo­to: Hen­ning Bagger

Den dan­ske gol­f­spil­ler Thor­b­jørn Ole­sen fø­rer Scot­tish Open, der i dis­se da­ge afh ol­des i Edin­burgh, eft er en før­ste run­de i im­po­ne­ren­de 63 slag, syv slag un­der par.

Den 25- åri­ge dan­sker, der var to slag bed­re end de nær­me­ste for­føl­ge­re, le­ve­re­de i lø­bet af de 18 hul­ler in­tet min­dre end syv bir­di­es.

Thor­b­jørn Ole­sen har sid­det uden­for en stor del af året på grund af en ope­ra­tion i hån­den, så han er glad for at væ­re tilbage.

» Det har væ­ret en hård tid, men jeg bli­ver ved med at ar­bej­de på de rig­ti­ge ting, og det vil for­hå­bent­lig kom­me. I dag ( i går, red.) vi­ste jeg, at jeg sta­dig kan spil­le de la­ve run­der. Jeg ram­te næ­sten hver ene­ste gre­en – mang­le­de kun den 18. – og ram­te en mas­se fairways, hvil­ket var nøg­len, « si­ger Ole­sen til Eu­ro­pe­an­tour. com.

Ud over Thor­b­jørn Ole­sen stil­ler yder­li­ge­re seks dan­ske­re til start i Scot­tish Open. Det dre­jer sig om Tho­mas Bjørn, Sø­ren Kjeldsen, An­ders Han- sen, Sø­ren Hansen, Mor­ten Ørum Mad­sen og Lucas Bjer­re­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.