Brøndby sy­ner svensk må­ltyv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN 25- ÅRI­GE SVEN­SKE

an­gri­ber Magnus Eriks­sons agent, Per Jons­son, be­kræft er over for BT, at Brøndby har vist in­ter­es­se for den tid­li­ge­re Mal­mø- an­gri­ber, der nu spil­ler i ki­ne­si­ske Gu­izhou Ren­he. Eriks­son blev købt af Gu­izhou Ren­he for 12,5 mil­li­o­ner kro­ner – og den pris kan en­de med at spæn­de ben for et skift e. Til gen­gæld er sven­ske­ren klar til at for­la­de Ki­na, da han li­der af hjemve og ik­ke har haft den store suc­ces si­den an­kom­sten i de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.