DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KRO­A­TIEN 1. HNL, KLOK­KEN 20: 00 RI­JE­KA VIN­DER KAM­PEN

Der er eft er­hån­den kun en uge til, at Su­per­liga­en star­ter, og de fl este book­ma­ke­re er na­tur­lig­vis på ba­nen med mas­ser af spil.

Dan­ske Spil og Nor­di­cBet har fl ere gan­ske sjove spe­ci­al­spil, og et af dem er, hvil­ket hold der la­ver fl est mål i den kom­men­de sæ­son. I sid­ste sæ­son score­de FC Midtjylland he­le 17 mål me­re end det næst­mest scoren­de hold, som var Es­b­jerg.

Pio­ne Si­sto og co. er da og­så fa­vo­rit­ter­ne til at sco­re fl est mål i den kom­men­de sæ­son til odds 2,10 hos Nor­di­cBet som det hø­je­ste, mens FC København umid­del­bart er førsteud­for­drer i odds 2,50, selv om kø­ben­hav­ner­ne i sid­ste sæ­son score­de 24 mål fær­re end FCM.

Blandt de fræk­ke out­si­de­re kan man må­ske over­ve­je AGF, som bå­de hos Dan­ske Spil og Nor­di­cBet er at fi nde i 75 gan­ge pen­ge­ne, for aar­hu­si­a­ner­ne la­ve­de man­ge mål i 1. di­vi­sion.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.