1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det­te kan væ­re sæ­so­nen, hvor Ri­je­ka ta­ger det sid­ste skridt op og bli­ver kro­a­tisk me­ster. Man har få­et en ita­li­ensk rig­mand som ejer og hen­tet en del spil­le­re ind i som­me­rens løb, så man nu frem­står stær­ke­re, end da An­drej Kra­ma­ric var i klub­ben. Ri­je­ka har væ­ret helt over­le­gen i træ­nings­kam­pe­ne op til tur­ne­rin­gen, og frem­står og­så som pænt stor fa­vo­rit i det­te op­gør. In­ter Zapresic er ny­op­ryk­ker og spås en hård sæ­son, hvor en for­bli­ven i ræk­ken vil væ­re en suc­ces, og man har da og­så me­re el­ler min­dre ude­luk­ken­de hen­tet spil­le­re fra de la­ve­re ræk­ker.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.