2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Le­gia Warszawa er godt nok for­sva­ren­de me­ster, men ser svæk­ket ud i for­hold til sid­ste sæ­son. Top­sco­rer Or­lan­do Sa er smut­tet til Reading, mens Dosa Ju­ni­or og Inaki Astiz og­så er for­tid i klub­ben, og stor­ta­len­tet On­drej Du­da står for­an et skift e til In­ter og der­for hel­ler ik­ke ven­tes at spil­le. Lech Poz­nan har mod­sat ru­stet gan­ske kraf­tigt op i som­mer­pau­sen, og der­til kom­mer, at op­gø­ret bli­ver spil­let i Poz­nan, hvor­for Lech har hjem­me­ba­ne i det­te op­gør. Alt an­det li­ge skal hol­det ha­ve en god chan­ce for at slå Le­gia Warszawa.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.