3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stor­o­p­gør i Wim­b­ledon, som me­get nemt kan gå i fem sæt. De to spil­le­re har ser­vet for­mi­da­belt hidtil i tur­ne­rin­gen. Så­le­des er Ro­ger Fe­de­rer blot ble­vet brudt én gang i tur­ne­rin­gen, mens An­dy Mur­ray i si­ne to se­ne­ste kam­pe og­så kun har få­et et en­kelt brud imod sig. De to spil­le­res se­ne­ste tre op­gør i Grand Slam- sam­men­hæng er al­le endt med fi re sæt el­ler me­re, og med de to spil­le­res form i den­ne tur­ne­ring in men­te, lug­ter det i den grad af en kamp med få ser­ve­gen­nem­brud, hvor tie­bre­a­ker ik­ke er langt væk og hvor fem sæt vir­ker gan­ske sand­syn­ligt.

Od­dset er fun­det hos Sportingbet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.