Pre­sti­ge­kon­fl ikt

BT - - DEBAT -

Som al­tid er det sa­ge­s­lø­se bor­ge­re, der ta­ges som gids­ler i en kon­fl ikt, der er ken­de­teg­net ved, at in­gen af de Ry­a­nair- an­sat­te, som fag­be­væ­gel­sen kræ­ver overenskomst på veg­ne af, er med­lem­mer af en dansk fag­for­e­ning, li­ge­som de ik­ke har bedt om ” hjælp”, men i ste­det har væ­ret voks­ne nok til selv at for­hand­le de­res løn- og an­sæt­tel­ses­for­hold.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( ( hver­da­ge hver­da­ge kl. kl. 11- 11- 14) 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.