Sund­hed uden ide­o­lo­gi

BT - - DEBAT -

Da de pri­va­te sy­ge­hu­se kan udføre fl ere spe­ci­fi kke op­ga­ver bil­li­ge­re end de of­fent­li­ge, er det en po­si­tiv ud­vik­ling. Li­ge­som det må hil­ses vel­kom­men, at ide­o­lo­gi­en – for­hå­bent­lig – er blæst ud af sund­heds­om­rå­det. Pri­vat­ho­spi­ta­ler­ne er kom­met for at bli­ve, og sek­to­ren vil for­ment­lig vok­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.