Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et: Drop ferien i Tu­nesi­en

BT - - NYHEDER - Turi­ster­ne blev skudt på stran­den nær Sous­se. Fo­to: Reu­ters

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fra­rå­der nu al­le ik­ke- nød­ven­di­ge rej­ser til Tu­nesi­en, da der er en høj ter­r­or­ri­si­ko i det nord­afri­kan­ske land.

Der­u­d­over fra­rå­des al­le rej­ser til græn­se­om­rå­der mod Al­ge­ri­et og Li­by­en, op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et.

Hvis du be­fin­der dig i Tu­ne- si­en og ik­ke har nød­ven­di­ge grun­de til at bli­ve der, an­be­fa­les det, at du for­la­der lan­det ved hjælp af et rej­sesel­skab el­ler med kom­merci­el­le fly.

Den op­da­te­re­de rej­se­vej­led­ning kom­mer ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i by­en Port El Kan­ta­oui ved Sous­se, hvor en mi­li­tant is­la­mist dræb­te 38 ud­læn­din­ge, her­af 30 bri­ti­ske turi­ster.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.