Ki­ne­sisk fly­sel­skab til København

BT - - NYHEDER -

Fra sep­tem­ber vil du for­ment­ligt kun­ne fly­ve fra Dan­mark til Ki­na med et nyt sel­skab. Det skri­ver Check- In. dk. Det er sel­ska­bet Bei­jing Ca­pi­tal Air­li­nes, der skal fly­ve ru­ter fra København til Hangzhou, 200 ki­lo­me­ter syd­vest for Shang­hai, og til ho­ved­sta­den Bei­jing. Bei­jing Ca­pi­tal Air­li­nes vil fly­ve en gang ugent­ligt på de to ru­ter. Kun­der­ne skal pri­mært væ­re ki­ne­si­ske turi­ster med pak­ke­rej­ser, og der vil væ­re få sæ­der til salg til an­dre pas­sa­ge­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.