Fængs­let for ildspå­sæt­tel­se

BT - - NYHEDER - BNB

En 51- årig kvin­de fra Oden­se, der i går mor­ges blev an­holdt for at ha­ve an­tændt fle­re bran­de på Krü­ger­s­vej i Oden­se, blev se­ne­re i går va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger. Un­der af­hø­rin­gen til­stod hun at ha­ve på­sat den se­ne­ste brand, men ret­ten be­slut­te­de, at va­re­tægts­fængs­lin­gen skal ske i sur­ro­gat på et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal, og alt­så ik­ke i fængs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.