DET UN­GE PAR

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 11. JULI 2015

Ud­for­drin­ger­ne:

At be­va­re sin egen iden­ti­tet og sam­ti­dig ska­be sam­hø­rig­he­den. ’ Hvor­dan er jeg ’ mig’, når jeg er sam­men med dig’. Man skal til at bli­ve eni­ge om, hvor me­get tid der skal bru­ges på kar­ri­e­re, hvor­dan øko­no­mi­en skal pri­o­ri­te­res, og hvor­når man vil ha­ve børn. Man be­gyn­der så småt at byg­ge re­de, og det kan med­fø­re fle­re for­skel­li­ge ud­for­drin­ger.

Eksperternes råd:

Hold fast i jer selv og lær at væ­re ’ mig’ i et par­for­hold. Kig in­dad: Er jeg en god part­ner? Sam­ar­bej­der jeg? Lad væ­re med at ha­ste igen­nem det he­le. I har et helt liv, så nyd fo­rel­skel­sen og hin­an­den. Øv jer i at væ­re nær­væ­ren­de - bå­de over­for jer selv og hin­an­den. Det får I brug for se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.