BØR­NE­FA­MI­LI­EN

BT - - NYHEDER -

Ud­for­drin­ger­ne:

Små børn ta­ger au­to­ma­tisk al op­mærk­som­he­den og kan ef­ter­la­de et mang­len­de fo­kus på par­for­hol­det. Man skal læ­re at væ­re par på en ny må­de. Med rol­len som mor og far føl­ger og­så hver­dag og ru­ti­ner, som of­te fjer­ner ro­man­tik, se­xlyst og gnist. Eksperternes råd: Husk I har no­get sam­men, som bør­ne­ne ik­ke kan er­stat­te. Dyrk hin­an­den og det at væ­re et par. Har man glemt det i de 10- 15 før­ste år af bør­ne­nes liv, er det ik­ke sik­kert, man kan gen­fin­de hin­an­den. Pri­o­ri­ter je­res for­hold: I kan ik­ke bå­de væ­re su­per- for­æl­dre, kar­ri­e­re­men­ne­sker, la­ve iron­man og væ­re for­mand i en lo­kal­for­e­ning. Lav ting sam­men: Snak sam­men, hold i hån­den, drik et glas vin, når bør­ne­ne er put­tet. Lidt er bed­re end in­gen­ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.