BØR­NE­NE ER FLYT­TET HJEM­ME­FRA

BT - - NYHEDER - Find no­get nyt, der brin­ger

Ud­for­drin­ger­ne:

Bør­ne­ne har fyldt me­get, og for man­ge har det væ­ret lig med par­for­hol­det. Man har haft min­dre tid sam­men, mens bør­ne­ne var små, så nu er det nemt at fin­de nye iden­ti­te­ter hver for sig. Det kan væ­re svært at fin­de fæl­les in­ter­es­se­punk­ter og ting at ta­le om.

Eksperternes råd:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.