’ Vi smi­der ik­ke med po­r­ce­læ­net læn­ge­re’

BT - - NYHEDER -

Pal­le Pe­der­sen ( 76 år) og Mar­chen Pe­der­sen ( 76 år). Har væ­ret gift i over 50 år og par­ret har kendt hin­an­den, si­den de var 24 år. Mar­chen og Pal­le Pe­der­sen

har to børn og fi­re bør­ne­børn.

Hvad gør I for at hol­de liv kær­lig­he­den? na­tur­ligt. Vi har fæl­les in­ter­es­ser som kunst og rej­ser, og så har vi i over 20 år haft en for­ret­ning sam­men med an­tik­vi­te­ter.

Så vi har en mas­se go­de op­le­vel­ser, som vi kan hu­ske hin­an­den på. Hvad er je­res ud­for­drin­ger? Al­le ud­for­drin­ger er vist ef­ter­hån­den væk. Før­hen dis­ku­te­re­de vi jo om børn og om for­ret­nin­gen. Nu er vi vist kun ue­ni­ge, når det kom­mer til mu­sik. Vi smi­der ik­ke med po­r­ce­læ­net læn­ge­re, kan man si­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.