PEN­SIO­NI­STER­NE

BT - - NYHEDER -

Ud­for­drin­gen:

’ Nu har vi væ­ret sam­men he­le li­vet, så vi ved alt om hin­an­den’. Den for­u­dind­ta­gel­se er helt nor­mal, når man når pen­sions­al­de­ren. Ud­for­drin­ger­ne kan der­for væ­re mang­len­de di­a­log, ind­for­stå­et­hed, mis­for­stå­el­ser, el­ler at man hav­ner i rol­ler, der er svæ­re at kom­me ud af igen.

Eksperternes råd:

Bliv ved med at ud­for­ske hin­an­den. Bliv ved med at stille spørgs­mål til og om hin­an­den. Hvis man hol­der op med at ta­le sam­men, kan det væ­re svært at ta­ck­le ud­for­drin­ger som ek­sem­pel­vis syg­dom. Und­gå at je­res ind­for­stå­et­hed bli­ver ledsa­get af li­ge­gyl­dig­hed. Ud­nyt je­res lange liv­ser­fa­ring og gør det, der gør jer gla­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.