Som­mer­tid er høj­sæ­son for rosé

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

Rosévin, der får sin far­ve fra skal­ler­ne af de mør­ke dru­er, de frem­stil­les af, har i de se­ne­ste år op­le­vet sti­gen­de po­pu­la­ri­tet over he­le ver­den.

Det skyl­des ik­ke mindst, at rosé pas­ser godt til den mo­der­ne, let­te madstil med sa­lat, kyl­ling og lig­nen­de.

Som­mer­pe­ri­o­den med solskin og hø­je tem­pe­ra­tu­rer er selv­føl­ge­lig høj­sæ­so­nen for et glas kold rosé, men et godt glas rosé sma­ger nu og­så dej- ligt til mad på en kølig regn­vej­rs­dag.

Som med al­le an­dre vi­ne får du og­så bed­re duft og smag fra din rosévin, hvis du ny­der den ved den ret­te tem­pe­ra­tur.

Ka­rak­ter­fuld, sart, tør rosévin, som of­te og­så hø­rer til i den lidt dy­re­re priska­te­go­ri, bør ser­ve­res let kølig ved ca. 11 gra­der. Det frem­hæ­ver nu­an­cer­ne i vi­nen bedst.

Der­i­mod må de mør­ke, kraft ige, de bil­li­ge samt de sød­li­ge roséer ger­ne ser­ve­res kø­le­skabs­kol­de ved ca. seks gra­der.

Som med al­le an­dre vi­ne bør og­så rosévin ny­des ved den ret­te tem­pe­ra­tur. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.