La­dy Ga­ga på La Fon­tai­ne

Su­per­stjer­nen gav ek­stra­kon­cert eft er Ti­vo­li- op­træ­den

BT - - NAVNE - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

Ons­dag for­lod en kødrand af men­ne­sker Ti­vo­li i København eft er en ru­sken­de, regn­fuld og mu­si­kalsk ene­stå­en­de aft en. For på Plæ­nen hav­de sel­ve­ste To­ny Ben­nett si­de om si­de med su­per­stjer­nen La­dy Ga­ga for­tol­ket gam­le klas­si­ke­re som ’ Anyt­hing Go­es’ og ’ Sop­hi­sti­ca­ted La­dy’.

Men de man­ge men­ne­sker, der for­lod Ti­vo­li den aft en, var slet ik­ke klar over, at fe­sten langt­fra var slut. Eft er mid­nat gjor­de La­dy Ga­ga nem­lig en­tré på La Fon­tai­ne, Kø­ben­havns æld­ste ja­zz­klub, hvor hun fi k de man­ge gæ­ster til at må­be.

» Må jeg spil­le et par num­re, « , hav­de La­dy Ga­ga spurgt, da hun ik­ke syn­tes, hun kun­ne nø­jes med at nip­pe til en drink i ba­ren med sit band, de man­ge bo­dygu­ards og tur­néhjæl­pe­re.

Sang tre num­re

Op på sce­nen fl øj hun og le­ve­re­de sam­men med sit band tre ja­zznum­re for­an et be­gej­stret pu­bli­kum, over­væl­det af en pri­vat­kon­cert med en af ver­dens mest suc­ces­ful­de san­ge­re.

Og me­get ty­der på, at ik­ke kun pu­bli­kum nød den spon­ta­ne kon­cert.

Da­gen eft er skrev La­dy Ga­ga føl­gen­de på sin Fa­ce­book- pro­fi l ved et bil­le­de af sig selv iført hul­le­de je­ans, sort T- shirt med en saxo­fon på ma­ven og sol­bril­ler:

’ Tak til La Fon­tai­ne for min nye ynd­lings T- shirt og for at ha­ve dren­ge­ne og mig for­bi ja­zz­klub­ben i går. København svin­ger.’

Se­ne­re på da­gen kom end­nu en hil­sen til det kø­ben­havn­ske, da La­dy Ga­ga skrev: ’ Så glad i København i dag.’

Og La­dy Ga­ga har me­get at væ­re glad for.

Stor­hit­ter

Su­per­stjer­nen har si­den 2009 so­let sig i suc­ces, da hun ud­kom med de stor­hit­ten­de san­ge ’ Just Dan­ce’ og ’ Po­ker Fa­ce’. Iføl­ge ma­ga­si­net For­bes har La­dy Ga­ga ale­ne i 2015 tjent 59 mil­li­o­ner dol­lar, sva­ren­de til over 390 mil­li­o­ner kro­ner.

Hen­des rig­ti­ge navn er Ste­fa­ni Jo­an­ne An­ge­li­na Ger­ma­not­ta, hun er 29 år gam­mel, kom­mer fra New York og bor i Los An­ge­les. Su­per­stjer­nen er kendt for si­ne out­re­re­de out­fi ts, som hun selv er med til at de­sig­ne. Hun har blandt an­det væ­ret på den rø­de lø­ber i kjo­le og sko la­vet af kød og i tal­ks­how med en kjo­le la­vet af grøn­ne Ker­mit’er.

La­dy Ga­ga er for­lo­vet med sin kom­men­de mand Tay­l­or Kin­ney.

La­dy Ga­ga kun­ne åben­bart ik­ke få nok af København, og da koncerten i Ti­vo­li sam­men med To­ny Ben­nett var slut, tog ver­dens­stjer­nen di­rek­te på La Fon­tai­ne i Kom­pag­ni­stræ­de, hvor hun gav en in­tim­kon­cert for hu­sets stam­gæ­ster.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.