Dan­ske bi­li­ster si­ger nej til fo­to­vog­ne

BT - - BILER -

60 pct. af de dan­ske bi­li­ster me­ner at po­li­tiets fo­to­vog­ne er pen­ge­ma­ski­ner. Men sam­ti­digt er­ken­der 72 pct., at fo­to­kon­trol bi­dra­ger til at høj­ne tra­fik­sik­ker­he­den. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Ap­plus Bil­syn blandt 2.245 bi­li­ster. 73 pct. me­ner, at po­li­tiets res­sour­cer kun­ne an­ven­des bed­re. 71 pct. me­ner, at man bur­de an­ven­de » fast­mon­te­re­de » stæ­re­kas­ser « i ste­det. huc

Ja til fart­kon­trol. Nej til fo­to­vog­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.