End 10

Er – ju­ni 2015

BT - - BILER -

For­ud­sæt­nin­ger:

Ejer­tid - år: Km pr. år Ben­zin­pris: kr./ l Di­el­sel­pris: kr./ l Le­ve­rings­om­kost­nin­ger ind­går i af­skriv­ning Fuld fi­nan­si­e­ring v. ren­te p. a. For­sik­rings- og ser­vi­ceom­kost­nin­ger er ude­ladt

3,06 kr. pr. ki­lo­me­ter. Den nye VW Tou­ran, der kom­mer se­ne­re i år ude­luk­ken­de som syv­sæ­det mo­del, præ­ste­rer bed­re to­talø­ko­no­mi end for­gæn­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.