’ Hun løb fra dren­ge­ne’

BT - - SPORTEN - Ek­stræ­ne­ren:

Da Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i 2006 vandt Wim­b­ledons pi­ge­sing­le- fi na­le, blev hun træ­net af den tid­li­ge­re ten­nislands­holds­spil­ler MOR­TEN CHRI­STEN­SEN.

» Jeg hu­sker, hvor let Ca­ro­li­ne var at co­a­che, og hvor mod­ta­ge­lig hun var for go­de råd. Hun gjor­de alt, hvad man sag­de, og stil­le­de in­gen spørgs­mål. Det var ba­re om at kom­me i gang med den dag­li­ge træ­ning, som hun nød, « si­ger Mor­ten Chri­sten­sen.

Selv om man i Fol­ke­tin­get hav­de be­slut­tet, at un­ge idræts­u­dø­ve­re skul­le væ­re 15 år, før de måt­te del­ta­ge i træ­nin­gen på Team Dan­marks cen­tre, gjor­de man en und­ta­gel­se i Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is til­fæl­de.

» Al­le­re­de da hun var 11 år, var hen­des ta­lent jo ene­stå­en­de. Så vi om­gik reg­ler­ne. Ca­ro­li­ne el­ske­de ik­ke mindst at træ­ne med dren­ge­ne på 16- 17 år, og fi k hun mu­lig­hed for at kon­kur­re­re med dem, var hun i sit es. Hun var og­så den­gang me­get at­le­tisk, og oft e løb hun fra dem, « si­ger Mor­ten Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.