’ Hun var kom­pro­mis­løs’

BT - - SPORTEN - Sport­s­che­fen:

MIK­KEL NØR­BY ( fo­to), der er sport­s­chef i KBs ten­nis­af­de­ling, var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is træ­ner, da hun i 2005 delt­og i Au­stra­li­an Opens ju­ni­o­r­tur­ne­ring.

» Hun var me­re de­di­ke­ret til sin sport end al­le an­dre, jeg har ar­bej­det med, og øn­ske­de pro­fes­sio­na­lis­me ned til mind­ste de­tal­je, « si­ger Mik­kel Nør­by, der hu­sker et par epi­so­der:

» Hvis jeg mød­te op til træ­nin­gen med lø­se snø­rebånd, blev det be­mær­ket. Så men­te hun, at jeg ik­ke var helt klar. Og hav­de jeg min plan for træ­nin­gen sid­den­de i bag­lom­men, var det hel- ler ik­ke i or­den. Hun men­te, at det så me­re pro­fes­sio­nelt ud, hvis man hav­de pla­nen pla­ce­ret i en map­pe. «

Mik­kel Nør­by kal­der Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is til­gang til sin ten­niskar­ri­e­re for ’ udansk’:

» Al­le­re­de da hun var 1112 år, var hun me­get må­l­ret­tet. Man­ge ten­ni­spi­ger si­ger i hen­des al­der, at de vil vin­de de store Grand Slam­tur­ne­rin­ger. Men den må­de, hun gik ind til tin­ge­ne på, var kom­pro­mis­løs. Jeg tviv­le­de på in­tet tids­punkt på, at hun ik­ke vil­le få det op­ti­ma­le ud af al­le de kræft er, hun brug­te på sin sport. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.