Glad­bach le­jer ’ AC’ i Chel­sea

BT - - SPORTEN -

DET HAR VÆ­RET

læn­ge un­der­vejs, men nu er An­dreas Chri­sten­sens frem­tid for den kom­men­de sæ­son på plads. Som ven­tet le­jes han ud til Bun­des­liga- klub­ben Borus­sia Mön­cheng­lad­bach i den kom­men­de sæ­son, be­kræft er Chel­sea på klub­bens hjem­mesi­de. ’ AC’ reg­nes sta­dig for at ha­ve frem­tid i Chel­sea, men ud­lej­nin­gen sker, så den un­ge mid­ter­for­sva­rer og de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler kan få me­re spil­le­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.