FedExpress

Ro­ger Fe­de­rer spil­le­de drøm­me­ten­nis mod An­dy Mur­ray og er nu i Wim­b­ledon- fi­na­len

BT - - SPORTEN - KORT PRO­CES Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Det er fuldt be­ret­ti­get, at Ro­ger Fe­de­rer kal­des for ’ Grand Slam Man’.

For øj­ne­ne af blandt an­dre ten­nis­le­gen­der som Björn Borg og Rod La­ver spil­le­de han sig på Wim­b­ledo­nan­læg­gets sol­be­skin­ne­de Cen­ter Court med sejr på 7- 5, 7- 5, 6- 4 over hjem­me­ba­neynd­lin­gen An­dy Mur­ray for 10. gang i fi­na­len i den bri­ti­ske Grand Slam- tur­ne­ring.

» Det var en af mi­ne bed­ste kam­pe i kar­ri­e­ren. Jeg spil- le­de me­get so­lidt. Nøg­len til sej­ren var min serv, « sag­de Fe­de­rer. der præ­ste­re­de 20 ser­ve­es­ser.

Men kan han og­så vin­de før­ste­præ­mi­en på 1,88 mio. en­gel­ske pund ( cir­ka 20 mio. kro­ner)? Sva­ret kom­mer i mor­gen, når han ak­ku­rat som i fjor, da han tab­te i fem sæt, mø­der ver­dens­rang­liste­et­te­ren Novak Djoko­vic.

» Jeg er ik­ke sik­ker på, at jeg kan be­sej­re ham. Han har haft en frem­ra­gen­de sæ­son og har de se­ne­ste år løf­tet sit spil på græs­un­der­la­get. Men jeg fø­ler, at jeg spil­ler bed­re nu end for 12 må­ne­der si­den, « sag­de Ro­ger Fe­de­rer.

Sta­ti­stik­ken gi­ver den dog 33- åri­ge schweizer en lil­le for­del. Så­le­des har han vun­det 20 af 39 ind­byr­des op­gør mod fem år yn­gre Novak Djoko­vic.

Og hans form er i top. Mod An­dy Mur­ray vi­ste Fe­de­rer, der hidtil har vun­det 17 Grand Slam- tit­ler i 25 fi­na­ler, sig fra sin bed­ste si­de med ik­ke fær­re end 56 vinderslag.

Novak Djoko­vic avan­ce­re­de til fi­na­len med sejr på 7- 6, 6- 4, 6- 4 over fransk­man­den Ri­chard Gasquet.

» Det var en me­get fin ind­sats, jeg le­ve­re­de. Ri­chard er en god spil­ler, og han hav­de chan­cer til at vin­de før­ste sæt. Men nu er jeg i fi­na­len, og jeg for­ven­ter ik­ke, at jeg får pro­ble­mer med den ’ sti­ve’ skul­der, jeg våg­ne­de op med, « sag­de Novak Djoko­vic.

An­dy Mur­ray tror på en jævn­byr­dig fi­na­le, hvor han gi­ver Fe­de­rer pæ­ne chan­cer for at sik­re sit før­ste Grand Slam- tro­fæ si­den 2012 og den ot­ten­de Wim­b­ledon- ti­tel i alt, hvil­ket vil gø­re schweize­ren til den mest vin­den­de i tur­ne­rin­gens hi­sto­rie:

» Hvis han ser­ver li­ge så godt som han gjor­de mod mig, kan han godt vin­de. Én ting er jeg dog 100 pro­cent sik­ker på: Det bli­ver en fan­ta­stisk kamp. De er i øje­blik­ket ver­dens to bed­ste spil­le­re. «

Ro­ger Fe­de­rer vandt sin før­ste Wim­b­ledon- fi­na­le i 2003. I mor­gen kan han vin­de sin ot­ten­de. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.