Wim­b­ledons dron­ning mod Woz­ni­a­ck­is ’ bød­del’

BT - - SPORTEN - FINALEBRAG Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Se­re­na Wil­li­ams, 33 år og num­mer et på ver­dens­rang­li­sten. Tab­te til Gar­bi­ne Mu­guruza sid­ste år ved French Open Gar­biñe Mu­guruza, 21 år og num­mer 20 på ver­dens­rang­li­sten. Slog Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i fjer­de run­de

» Lør­dag ( i dag, red.) bli­ver den hidtil bed­ste dag i min ten­niskar­ri­e­re. Jeg er i Wim­b­ledon- fi­na­len. En drøm er gå­et i op­fyl­del­se. Og jeg vil vin­de. Men det bli­ver svært. Se­re­na er en spil­ler, som ik­ke blot jeg, men al­le i he­le ten­nis­ver­de­nen, ser op til. Hun har over en lang år­ræk­ke sat nye stan­dar­der for spil­let. Jeg læg­ger mig dog ik­ke ned fri­vil­ligt. Li­ge­som mig selv er hun et men­ne­ske, der har go­de og min­dre go­de da­ge. « Se fi­na­len på TV3 Sport1

i dag kl. 14.00

» Jeg har stor respekt for Gar­biñe. Det er især kam­pen mod hen­de sid­ste år ved French Open, jeg hu­sker. Nog­le ne­der­lag er man ra­sen­de over. An­dre læ­rer man en mas­se af. Kam­pen i Pa­ris til­hø­rer den sid­ste ka­te­go­ri. Der er in­gen tvivl om, at jeg tog for let på op­ga­ven. Bag­ef­ter sag­de jeg til mig selv: ’ Du vil væ­re den bed­ste! Men så må du alt­så æn­dre at­ti­tu­de og ud­vik­le dit spil’. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.