Thor­b­jørn Ole­sen gik ræd­sels­run­de i Skot­land

BT - - SPORTEN - NED­T­UR Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Højt at fly­ve, dybt at fal­de, ly­der ord­s­pro­get.

At det er me­re end ba­re en tom kli­ché, fik den dan­ske gol­f­spil­ler Thor­b­jørn Ole­sen at mær­ke på an­den run­de af Scot­tish Open. Ole­sen gik en re­gu­lær ræd­sels­run­de og er nu i fa­rezo­nen for at mis­se cut­tet.

Thor­b­jørn Ole­sen ind­led­te el­lers da­gen på top­pen af le­a­der­bo­a­det, ef­ter han hav­de gå­et tors­da­gens run­de i 63 slag. Men pro­ble­mer­ne meld- te sig hur­tigt på an­den­da­gen. På fem­te hul no­te­re­de han en dob­belt­bo­gey – og på sy­ven­de og ni­en­de hul måt­te han be­nyt­te et slag over hul­lets par. På de sid­ste ni hul­ler blev det til yder­li­ge­re tre bo­gey­er, og run­den end­te der­for sam­let i syv slag over par. Der­med blev hans sam­le­de sco­re 140 slag – to slag fra cut­tet.

Tho­mas Bjørn, An­ders Hansen og Sø­ren Hansen mis­se­de og­så cut­tet, og der­med er det af dan­sker­ne kun Mor­ten Ørum Mad­sen, Lucas Bjer­re­gaard og Sø­ren Kjeldsen, der fort­sat er med i tur­ne­rin­gen, der fø­res af eng­læn­de­ren Da­ni­el Brooks.

Li­ge så god en før­ste run­de, Thor­b­jørn Ole­sen hav­de tors­dag ved Scot­tish Open med syv un­der par, li­ge så dår­lig en run­de hav­de han i går. Her gik han nem­lig syv over par og gik fra før­ste­plad­sen til at mis­se cut­tet. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.