Eg­gert tilbage på lands­hol­det

BT - - SPORTEN -

VEN­STRE­FLØJ­EN ANDERES EG­GERT

er igen klar til at spil­le på lands­hol­det ef­ter at ha­ve holdt pau­se si­den VM i ja­nu­ar. » Jeg skal snart ha­ve en snak med Gud­mun­dur Gud­munds­son, og jeg ved jo slet ik­ke, om jeg bli­ver ud­ta­get igen, men hvis det go­de hu­mør og krop­pen hol­der, reg­ner jeg med at væ­re med igen, og­så til EM i Po­len i 2016, « si­ger An­ders Eg­gert til Flens­borg Avis.

33- åri­ge An­ders Eg­gert har sco­ret 522 mål i 140 land­skam­pe. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.