DEN FAVORABLE

BT - - SPORTEN -

IR­LAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 19: 30 GALWAY VIN­DER KAM­PEN

Li­me­ri­ck har haft en helt igen­nem for­fær­de­lig sæ­son. Man er sta­dig uden sejr eft er 18 kam­pe og står nu med syv ne­der­lag på stri­be. Se­ne­st tab­te man 0- 1 til el­lers ma­na­ger­lø­se Bray, og det er svært at se hol­det rej­se sig her. De to star­te­re i for­sva­ret Se­an Har­ding og Rob­bie Wil­li­ams er nem­lig beg­ge ude med ka­ran­tæ­ne, og selv om Galway ik­ke hø­rer til blandt de bed­ste hold i Ir­land, vir­ker hol­det sta­dig til at væ­re mindst ét ni­veau net­op nu over Li­me­ri­ck og kan mod­sat vær­ter­ne kom­me til op­gø­ret i ab­so­lut stær­ke­ste op­stil­ling. Fint spil på 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.