LANGSKUDDET

BT - - SPORTEN -

NOR­GE TIP­PE­LIGA­EN, KLOK­KEN 15: 30 AA­LES­UND FÅR PO­INT I KAM­PEN

Viking mi­ste­de sin su­veræ­ne top­sco­rer, Ve­ton Be­risha, til Greut­her Fürth, hvil­ket er et me­get al­vor­ligt tab. Før­ste kamp uden ham gik da hel­ler ik­ke for­fær­de­ligt godt med et klart ne­der­lag ude til Strøms­god­set, li­ge­som for­sva­re­ren Ant­ho­ny So­a­res hel­ler ik­ke for­ven­tes klar. Han var og­så ude i den se­ne­ste kamp. Aa­les­und har rejst sig eft er en for­fær­de­lig sæ­son­start og har blot tabt tre gan­ge i de se­ne­ste 11 kam­pe, og på nær Pe­ter Or­ry Lar­sen er man i stær­ke­ste op­stil­ling. De to se­ne­ste kam­pe i Sta­van­ger har Aa­les­und i øv­rigt vun­det, så fi n vær­di i et spil på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.