UGENS APP

BT - - KORT NYT -

I dis­se di­gi­ta­le ti­der er det sjæl­dent, at man får sendt et godt, gam­mel­dags po­st­kort til dem, man hol­der af. Men hvad nu hvis man kom­bi­ne­rer smartp­ho­nen med det fy­si­ske po­st­kort? Det gør man med Post Dan­marks app ‘ Post­kor­tet’. Tag dit eget bil­le­de el­ler vælg fra Fa­ce­book og In­s­ta­gram, til­føj din hil­sen, be­tal og send. Det kan næ­sten ik­ke bli­ve nem­me­re. Du kan væl­ge op til fem mod­ta­ge­re pr po­st­kort, og du kan væl­ge mel­lem A4­for­mat til 29 kro­ner el­ler A5- for­mat til 19 kro­ner. Post­kor­tet bli­ver prin­tet og kan væ­re i mod­ta­ge­rens po­st­kas­se i lø­bet af et par da­ge.

PP­lat­form: iOS og An­droid Pris: Ap­pen er gra­tis og til­by­der køb i ap­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.