Was­sim Hal­lal

BT - - INTERVIEW -

• Født 15. maj 1980 i Bei­rut, Li­ba­non. • Søn af kok Mo­ham­mad Hal­lal og sko­le­læ­rer og so­ci­al- og sund­heds­hjæl­per Ja­mi­le Hal­lal. • Fa­mi­li­en kom til Dan­mark i 1985, og han vok­se­de op i Thy. • Kok ved Tek­nisk Skole med hø­je­ste ud­mær­kel­se. • Køk­ken­chef, ejer af re­stau­rant Fre­de­riks­høj og af den re­la­tivt nye smør­re­brøds- de­li F- Høj. Tid­li­ge­re in­de­ha­ver af Molskro­en, der blev kå­ret som årets re­stau­rant i 2006. • Gift med Ti­na. Sam­men har de bør­ne­ne An­ders på seks år og So­fia på knap to år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.