Ugens tip: Så­dan und­går du at ta­ge på i ferien

BT - - KLUMME -

Hvis du får dyr­ket mo­tion i ferien, er der en vis sik­ker­hed for, at du kan hol­de væg­ten. Men hvis din fe­ri­e­form i år gør det med mo­tio­nen svæ­re­re at klem­me ind na­tur­ligt, kan du med få kostæn­drin­ger og fo­kus på det, du put­ter i mun­den, li­ge­le­des hol­de væg­ten. Se de enk­le råd her: 1 Kør 1- 1 i ferien, så du hver an­den dag hol­der dig fra al­ko­hol, slik, ka­ge, hvidt brød, kar­to­f­ler, hvi­de ris el­ler an­dre hur­ti­ge kul­hy­dra­ter. 2 Sørg for at du en dag om ugen kun spi­ser ’ rå mad’, dvs. mad der ik­ke er var­me­be­hand­let. Det kan f. eks. væ­re sa­la­ter, grønt­sa­ger, frug­ter, smoo­t­hies, kol­de sup­per, ur­te­te, vand m. m. 3 Sørg for at du kun spi­ser ’ den store mor­gen­mad med det he­le’ 1- 2 gan­ge om ugen. De an­dre da­ge, kan du med for­del hol­de dig til en let­te­re mor­gen­mad af frugt, grønt­sa­ger og drik­ke gre­e­nies el­ler smoo­t­hies 4 Sørg for at du dag­ligt drik­ker mel­lem 2 og 2,5 li­ter vand i små slur­ke da­gen igen­nem. Er det me­get varmt, bør du drik­ke 0,5 l vand ek­stra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.