’ Ti­dens væ­sen’

BT - - BØGER -

• » Ja­pansk- ca­na­di­ske Ruth Oziky har skre­vet en dybt fa­sci­ne­ren­de ro­man. Ho­ved­per­so­nen, som de­ler navn med for­fat­te­ren, fin­der en dagbog, som dri­ver i land som fla­skepost, hvor en ja­pansk te­e­na­ger skri­ver, at hun vil be­gå selv­mord. Ro­ma­nen føl­ger de to spor: Dag­bo­gen i fla­skepo­sten og for­fat­te­rens eg­ne re­flek­sio­ner over ti­dens væ­sen, klo­dens til­stand, og hvor vi li­ge nu be­fin­der os i ver­den. Bo­gen in­klu­de­rer spæn­den­de te­ma­er som fy­sik, kvan­te­me­ka­nik, zen­fi­lo­so­fi og an­dre spæn­den­de ting, som vi sjæl­dent kom­mer i nær­he­den af her­hjem­me. Den har en glo­bal be­vidst­hed, som jeg enormt godt kan li­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.