’ Alt det lys vi ik­ke ser’

BT - - BØGER -

• » En fuld­stæn­dig for­mi­da­bel ro­man – og i øv­rigt en be­st­sel­ler og vin­der af Pulitzer­pri­sen 2015. Det er en uen­de­lig smuk hi­sto­rie om An­den Ver­denskrig. Bo­gen hand­ler om en blind pi­ge, hvis far bygger mo­del­by­er til hen­de, så hun kan fin­de rundt i Pa­ris og si­den Saint- Ma­lo ved at læ­re mo­del­ler­ne at ken­de med fin­gre­ne. Bo­gens an­det spor er en dreng, som har et sær­ligt ta­lent for at byg­ge ra­dio­er, og han bli­ver brugt af na­zi­ster­ne til at spo­re fjendt­li­ge sen­de­re. Den er van­vit­tigt spæn­den­de skru­et sam­men og så smukt skre­vet, at hver gang, jeg har læst et kapitel, ta­ger jeg en dyb indån­ding og læ­ser det igen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.